Тегленията на наградите ще се извършат на:

  1. Първо теглене - до 10.01.2021г.
  2. Второ теглене - до 10.02.2021г.

Очаквайте да публикуваме тук имената на печелившите.

Успех!

Jamieson